Starše učencev 7. razredov obveščamo, da je predviden prihod avtobusa na Rakek ob 15.15, na Unec pred gasilski dom pa 5 minut prej.