Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da v mesecu februarju ni popoldanskih govorilnih ur, bodo pa v tem tednu potekali roditeljski sestanki za vse razrede, in sicer za:

1. a v četrtek, 6. 2. 2020, ob 16.30 v učilnici A1

2. a v četrtek, 6. 2. 2020, ob 16.30 v učilnici A4

1. b in 2. b v četrtek, 6. 2. 2020, ob 16.30 v učilnici B2 (na matični šoli na Rakeku)

3. a v četrtek, 6. 2. 2020, ob 16.30 v učilnici B3

3. b v četrtek, 6. 2. 2020, ob 16.30 v njihovi matični učilnici na Podružnični šoli Unec

4. a v sredo, 5. 2. 2020, ob 16.30 v učilnici B2

4. b v četrtek, 6. 2. 2020, ob 17.00 v učilnici C1

4. c v četrtek, 6. 2. 2020, ob 16.30 v njihovi matični učilnici na Podružnični šoli Unec

5. a v četrtek, 6. 2. 2020, ob 17.00 v učilnici D4

5. b v četrtek, 6. 2. 2020, ob 17.00 v učilnici C2

6. a v četrtek, 6. 2. 2020, ob 17.00 v učilnici C6

6. b v četrtek, 6. 2. 2020, ob 17.00 v učilnici C3

7. a v četrtek, 6. 2. 2020, ob 17.30 v učilnici C5

7. b v četrtek, 6. 2. 2020, ob 17.30 v učilnici B4

8. a v četrtek, 6. 2. 2020, ob 17.30 v učilnici C4

8. b v četrtek, 6. 2. 2020, ob 17.30 v učilnici D3

9. a v torek, 4. 2. 2020, ob 18.00 v učilnici C4

Na sestanku bo predstavljeno poročilo o uspehu v 1. ocenjevalnem obdobju ter druge aktualne teme, ki se nanašajo na posamezen razred.

Lepo vabljeni!