SIMBIOZA GIBA JE ZOPET Z NAMI! Letos smo pripravili tri različne tematske natečaje, s katerimi smo želeli zajeti vso populacijo v državi, obenem pa ponuditi enakovredne možnosti za sodelovanje, skladno z omejitvami, ki veljajo zaradi epidemije.

1.)   Živimo skupaj – gibamo skupaj: Kako zgleda gibanje članov gospodinjstva? Kakšno telovadbo si pripravite z vašo družino in kdo vse sodeluje?
2.)   Zdrav duh v zdravem telesu: Kako poteka gibanje v zaprtih prostorih – kako denimo telovadite v domovih za starejše in podobno?
3.)   Narava je naše največje igrišče: Kako gibate v naravi, si pomagate z njenimi darovi? Naberete storže in jih uporabite za uteži, se dvigujete na vejah ali kaj tretjega? 

Nagradni natečaj FOTO, VIDEO, LITERARNI PRISPEK

giba-natecaj-1

*Prispevke za natečaj zbiramo do konca meseca maja (lahko se pošljejo že prej) na naslovu ana.pavlic@simbioza.eu, simbiozagiba@simbioza.eu ali  spela.zalar@guest.arnes.si.