Glavni namen tekmovanja Mednarodni matematični kenguru je popularizacija matematike. Učencem želimo približati matematiko z nalogami, ki so nekoliko izven okvirov učnih načrtov in so zato pri učencih zelo priljubljene.

Tekmovanje bo v četrtek, 28. 5. 2020.

Vsem tekmovalcem želim veliko uspešno rešenih nalog.

Liljana Intihar