III. TRIADA, obvezni izbirni predmeti
Glasbeni projekt, 7. razred
Izbrani šport – nogomet, 7. razred
Likovno snovanje I., 7. razred
Nemščina I., 7. razred
Raziskovanje organizmov v domači okolici, 7. razred
Sodobna priprava hrane, 7. razred
Ansambelska igra, 8. razred
Likovno snovanje II., 8. razred
Nemščina II., 8. razred
Poskusi v kemiji, 8. razred
Sonce, Luna, Zemlja, 8. razred
Šport za zdravje, 8. razred
Kemija v življenju, 9. razred
Načini prehranjevanja, 9. razred
Nemščina III., 9. razred
Šport za sprostitev, 9. razred
Turistična vzgoja, 8. in 9. razred, popoldan v strnjeni obliki

II. TRIADA, neobvezni izbirni predmeti
Nemščina , 4., 5. in 6. razred
Šport, 4. razred
Šport, 5. razred
Šport, 6. razred
Tehnika, 4. razred
Tehnika, 5. razred

I. TRIADA
Angleščina, 1. a
Angleščina, 1. b