Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da se bodo v naslednjem šolskem letu glede na izkazan interes (preko prijavnic v času izobraževanja na daljavo) izvajali naslednji neobvezni izbirni predmeti za učence 4. – 6. razreda:

  • bodoči 4. razred:  šport, tehnika
  • bodoči 5. razred: šport, tehnika, nemščina
  • bodoči 6. razred: šport, nemščina

Žal je bil premajhen interes za NIP nemščina v 4. razredu in NIP umetnost v 6. razredu. Učencem bomo omenjeni vsebini ponudili v obliki interesnih dejavnosti.

Večina učencev je informacijo o NIP, ki ga bodo naslednje leto obiskovali, prejela danes. Ostali jo bodo prejeli jutri. Prosimo vas, da zapisano informacijo potrdite s svojim podpisom.

 

Anja Šircelj Istenič,

pomočnica ravnateljice