Spoštovani!

Z današnjim dnem je stopil v veljavo Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2 (18. 9. 2020), ki je zaenkrat predviden za tekoči teden. Spodaj navajamo ukrepe, ki se dotikajo tudi šolskega področja:

Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.
Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.
Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala) ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Ne glede na prejšnji člen se ta odlok ne uporablja za:
– osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole,
– vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
– učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,
– učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje,
– osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.
Za osebe iz prejšnjega odstavka se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Zgornje ukrepe bomo spoštovali. Še naprej se bomo trudili z rednim zračenjem učilnic in opozarjanjem na higieno rok ter doslednim razkuževanjem šolskih prostorov in opreme.
Na šoli smo uspeli učence 7.–9. razreda razporediti v večje učilnice in s tem zagotoviti razdaljo 1,5 m, zato jim med poukom ni potrebno nositi mask.
Nošenje mask je za vse učence obvezno ob prehajanju ter v skupnih prostorih, za učence od 7. do 9. razreda pa tudi med odmori, če ni zagotovljena zadostna medosebna razdalja. Slednjo bomo spoštovali tudi v času kosila.

Bodimo skrbni do sebe in do drugih!