Generalna skupščina Združenih narodov je na predlog Argentine in s podporo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) razglasila 29. september za mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, ki ga bomo letos obeležili prvič.

Z obeleževanjem tega dne se želi pomembno prispevati k ozaveščanju o tem izzivu ter iskanju možnih rešitev na vseh ravneh.

Ta dan smo obeležili tudi na naši šoli s plakatom v jedilnici. Ta prikazuje, kako zmanjšati količino zavržene hrane, saj je le-ta tudi tretji največji povzročitelj emisij toplogrednih plinov.

Vsak izmed nas lahko prispeva svoj delež k skupnemu cilju zmanjšati količino odpadne in zavržene hrane, zelo pomembna pa je pri tem tudi vzgoja mladih.

Bodimo spoštljivi do hrane in pozorni pri pripravi jedi – ne ustvarjajmo zavržkov hrane!