Na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec v šolskem letu 2020/2021 potekajo trije projekti, povezani z vrtom in rastlinami. Poleg že utečenih, šolskega ŠOLSKI EKOVRT in nacionalnega UNESCO VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«, tudi projekt ŠPAJZA 2, ki se izvaja v okviru programa LAS Notranjska. Projekt se je začel izvajati že 1. 6. 2020, še v času preteklega šolskega leta, in bo trajal do 30. 6. 2021.

Na šolskem vrtu PŠ Unec bo projekt zajemal 5 delavnic, katerih namen je ureditev šolskega vrta, da bi ta postal odprta učilnica v naravi. Aktivnosti, ki potekajo že od junija 2020, se zaključujejo v 1. fazi. Do zdaj smo pri vsaki delavnici uspeli izvesti sledeče:

  1. delavnica: Skalnjak – suh vodni motiv: najprej je g. hišnik Bojan posekal previsoko cipreso, učenci so območje skalnjaka očistili; izkopali so trajnice, umaknili skale – kamne.
  2. delavnica: Cvetlična greda: učenci so obe gredici, ki sta predvideni za sončni in senčni del očistili grobih plevelov. Sejančke sirijskih hibiskusov, ki so se razrasli pod grmičkom, so posadili v lončke in jih skupaj z nekaj izkopanimi trajnicami posadili na gredici ‘Drevesnica’. Nekaj tja posajenih trajnic bomo lahko uporabili tudi za poznejšo zasaditev. Članica Društva Biodinamika Notranjska pa je obrezala močno razrasla grmička sirijskega hibiskusa.
  3. delavnica: Zeliščni vrt: tukaj smo zaenkrat le porezali preveč razrasle rastline, ki so segale na potke in ovirale hojo.
  4. delavnica: Sadno drevje: g. hišnik Vilko in mentorica vrtnarskega krožka sta izkopala luknje za sadno drevje. V jesenskem saditvenem obdobju, po 1. novembru 2020, nameravamo posaditi dve sadni drevesi, v spomladanskem pa še eno. Ob izkopanih jamah so učenci opazovali travno rušo, zemlji živico in mrtvico ter izkopane predmete.
  5. delavnica: Gredica ‘Divja trava’: na površini, kjer je stala visoka greda ‘Ključavnica’ iz žledoloma 2014, smo v juniju oblikovali gredico, ki smo jo omejili s cementnimi strešniki. Jeseni smo odstranili plevel in odvečno zemljo iz gredice dodali v novo visoko gredo (oblikovano v juniju 2020). Na očiščeno gredico smo kot zastirko položili zeleno gnojenje iz visoke grede (ajdo in borago).

Pri vseh aktivnostih je bdela nad nami in nam s strokovnimi nasveti pomagala članica Društva Biodinamika Notranjska, ga. Martina Mramor. Učenci so se seznanjali z različnimi vrtnimi orodji, se učili rokovati z njimi, spoznavali so različne trajnice in plevele, se učili izbrati pravilno velikost lončka glede na velikost rastline, opazovali so tudi drobne živali tal. Oblikovali so si kritičen in samokritičen odnos do opravljenega dela ter se urili v vztrajnosti.