Splošno o projektu

V projektu poleg naše šole sodeluje tudi OŠ Miroslava Vilharja Postojna, koordinira pa ga švedska osnovna šola Grindskolan. Projekt Inclusive learning with high expectations v ospredje postavlja učence iz različnih okolij in učence z manj možnostmi. Pri tem gre tako za strokovno izpopolnjevanje učiteljev kot učencev za čim boljšo vključitev učencev z določenimi specifikami v vse sfere družbe in razvoj spretnosti za uspešno samostojno nadaljnjo pot.

Izmenjave so morale biti prestavljene

V preteklem šolskem letu smo vzpostavili šolske time, k sodelovanju povabili učence in izvedli večji del načrtovanih pripravljalnih dejavnosti. Zaradi razmer, povezanih s širjenjem novega koronavirusa, spomladi ni bilo mogoče izvesti načrtovane izmenjave strokovnega kadra, septembra naši učitelji ponovno niso odpotovali na Švedsko, do izboljšanja razmer pa je prestavljena tudi v drugo načrtovana izmenjava v Sloveniji, ki bi se sicer zaključila ravno v teh dneh.

Sodelovanje po spletu

Trenutno se osredotočamo na povezovanje učencev po spletu v okolju eTwinning, ki je osrednji portal evropske skupnosti šol in ponuja številne varne možnosti sodelovanja. Tako poleg socialnih veščin učenci razvijajo tudi spretnosti namenske rabe sodobne tehnologije in rabo angleščine, ob tem pa vsi sodelujoči upamo, da bo mogoče izvesti tudi za naslednje leto načrtovano obojestransko izmenjavo učencev.