PROJEKT PROSTOVOLJSTVO

Tudi letos bomo prostovoljske aktivnosti naše šole, predvsem naših učencev, združili pod projekt Prostovoljstvo. Sodelovali bomo v različnih zbiralnih akcijah, nadaljevali s projektom Simbioz@, z interesno dejavnostjo Prostovoljstvo, mlade pobliže seznanili s to tematiko, obeležili bomo svetovni dan mladih prostovoljcev, sodelovali z Domom starejših občanov Cerknica, z Rdečim križem v humanitarni akciji Drobtinica, ponudili pomoč starejšim z delovnimi akcijami, pomagali učencem pri igrah ali domačih nalogah v podaljšanem bivanju. Sodelovali bomo v akcijah, ki bodo ponujene tekom leta.

S prostovoljstvom želimo predvsem spodbujati vrednote nenasilja. Prostovoljstvo je pomembno, saj prinaša veselje, dobro voljo in občutek lastne vrednosti tako uporabnikom kot prostovoljcem, spodbuja povezanost med ljudmi vseh starosti tako znotraj generacije kot med različnimi generacijami, omogoča izkustveno učenje odgovornosti, aktivira veliko človeške energije za skupno dobro, razvija sočutje in posluh za potrebe soljudi, z občutkom smisla preganja brezvoljnost in apatijo, omogoča otrokom, ki imajo različne težave v razvoju, uveljavljanje na pozitiven ter koristen način, spodbuja lastno iniciativnost mladih za delovanje na področjih, ki jih zanimajo, krepi socialne veščine mladih prostovoljcev in s tem izboljšuje medsebojne odnose, žlahtni šolsko klimo, preprečuje in odpravlja nasilje v šolah, odpira jasen pogled na različna poklicna področja, sprošča in osvobaja od utesnjenih vedenjskih vzorcev ter pomeni priložnost za pridobivanje novih znanj in nabiranje izkušenj na drugačen način.

Veselimo se naših akcij in upamo, da bomo ostali zdravi in tako lahko izpolnjevali naše zastavljene cilje.

Liljana Intihar