Na Dvojezični srednji šoli Lendava je konec novembra tradicionalno potekal Festival IZUM – festival inovativnosti, znanosti in ustvarjalnosti mladih.

Predavanja, ki bi se sicer dogajala v sklopu IZUMA, so bila tokrat preseljena v virtualno okolje:

  • torek, 24. november 2020, je bil namenjen astronomiji,
  • sreda, 25. novembra 2020, je bila namenjena logiki z Gabrijelo Hladnik in
  • četrtek, 26. novembra, so dali priložnost mladim raziskovalcem, ki so na državnem tekmovanju dosegli zlato priznanje, da predstavijo izsledke svojih raziskav.

Predavanja so potekala preko videopovezave v okolju ZOOM. Festivala so se udeležili nekateri nadarjeni učenci iz naše šole.