Med šolanjem na daljavo nastajajo zabavne in zanimive animacije.