Tudi v letu 2021 bomo na naši šoli izvedli projekt Teden pisanja z roko, ki delno sovpada s cilji projekta OBJEM.

Čeprav si ne znamo zamišljati, da bi bili v času virusa COVID-19 brez računalnikov in drugih sredstev za digitalno komunikacijo, je morda prav pandemija še toliko bolj spodbudila razmišljanje, da nas tipkanje preveč izenačuje, vnaprej določa neko obliko, da nam jemlje ustvarjalnost, ki je tako značilna za pisanje z roko. Zavedati se moramo, da je pisanje z roko več kot uporaba pisala. To je pomembna in izvirna človekova spretnost, saj nihče na svetu ne piše tako kot vi. Spretnosti pa razvijamo z vajo. Znano je, da možgani  delujejo pri pisanju z roko bolj kompleksno kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu tudi zadrži dlje časa. Učenci, ki pišejo z roko, pišejo spise hitreje, imajo večjo vztrajnost, več idej in dolgotrajnejšo pozornost.

Namen Tedna pisanja z roko je torej ozavestiti mlajše in starejše o pomenu pisanja z roko, jih spodbuditi, vzpostaviti pozitiven odnos do te dejavnosti, poudariti pomen razvoja pri vsakem posamezniku, vplivati na razvoj fine motorike ter izraziti spoštovanje in naklonjenost, saj je pisanje z roko tudi bolj osebno.

Teden pisanja z roko, ki letos poteka od 18. do 22. januarja, je torej lepa priložnost, da zavestno razmišljamo o pomenu pisanja z roko. Osrednja tema pa je Pišem pismo prijatelju. Naši učenci bodo tako v tem tednu pisali pisma različnim prijateljem, pri čemer je prav, da se zavedamo, da je prijatelj lahko kdorkoli in široko zajema vse ljudi, ki nam nekaj pomenijo. Znotraj posameznih učnih ur se bodo odvijale različne dejavnosti, kjer bomo namenjali pozornost pisanju z roko. K sodelovanju ste povabljeni tudi starši, kajti svojim otrokom ste prav vi najpomembnejši vzorniki. Zgled bomo seveda tudi učitelji, saj bomo nekoliko več zapisali z roko, poslali kakšno posebno pismo, z unikatnim nagovorom pa naj nas v ta teden pospremi gospa ravnateljica, mag. Anita Knez.

 

O pomenu in namenu Tedna  pisanja z roko povzeto po prvem sporočilu Društva Radi pišemo z roko. Dostopno: https://www.pisemozroko.si/teden-pisanja-z-roko-2021/ (13. 1. 2021).