Z namenom usposabljanja učiteljev na področju dela z otroki s posebnimi potrebami na naši šoli pripravljamo spletno konferenco za sodelujoče šole in morebitno zainteresirano javnost, ki jo bo 5. februarja 2021 otvorilo predavanje na tem področju izjemno inovativne ravnateljice Svetovalnega centra Planina, dr. Leonide Zalokar. Predstavila bo obravnavo otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji, inovativen pedagoško- zdravstveni model ‘What works’ in metode dela z otroki in mladostniki z najtežjimi motnjami v razvoju. Sledilo bo predavanje Albina Falkmerja, direktorja švedskega podjetja Samhall, o vključevanju invalidnih oseb na trg dela. Podjetje, ki stremi h kompenzaciji morebitnih ovir in primanjkljajev s specifičnimi spretnostmi, znanji in sposobnosti za uspešno zaposlovanje invalidov, sodeluje tudi z Zavodom invalidskih podjetij v Sloveniji in je tako dober primer uspešnega mednarodnega sodelovanja. Konec marca se bodo v treh zaporednih dneh odvili številni spletni dogodki, na katerih bodo učitelji sodelujočih šol primerjali slovenski in švedski šolski sistem s stališča usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, metod in oblik dela ter delili primere dobre prakse.

Vsi dogodki bodo na voljo tudi zunanjim poslušalcem, ki se bodo na dogodke prijavili. Lahko nam pišete, z veseljem vam bomo posredovali program in prijavnico.

Urška Drobnič,
koordinatorka projekta Erasmus+