Spoštovani starši,

na uvodnem roditeljskem sestanku ste bili seznanjeni o izvedbi teoretičnega in praktičnega dela kolesarskega izpita. Teoretični del zajema 10 šolskih ur. Običajno potekajo predavanja popoldne na matični šoli Rakek, kjer sta združena oba oddelka 5. razredov, kar v tem obdobju zaradi epidemije ni mogoče, zato sem v prvem tednu januarja 2021, s pomočjo vnesenega obrazca v tabeli z navodili za delo na daljavo, zbirala podatke o razpoložljivem popoldanskem času vaših otrok ločeno v obeh oddelkih. V februarju bomo pričeli s predavanji za kolesarski izpit. Dokler se učenci ne vrnejo nazaj v šolo, bodo predavanja potekala na daljavo. Prepričani smo, da nas glede načrtovanja in izpeljave podpirate, saj se nam bi v primeru, da bi s predavanji začeli kasneje, celotna izvedba kolesarskega izpita s praktičnim delom prenesla v naslednje šolsko leto. Želimo si, da bi bili pri načrtovanju in izvedbi kar se da uspešni.

V PRILOGI, 5. A in PRILOGI, 5. B so razporejena srečanja ob različnih dnevih v tednu, glede na želje vaših otrok. V teh šestih popoldnevih naj bi učenci pridobili znanje za opravljanje teoretičnega dela kolesarskega izpita, ki ga bomo izvedli preko računalnika. Predavanja niso obvezna, so pa priporočljiva, saj zajemajo odgovore na izpitna vprašanja.

Konec marca ali v začetku aprila bodo učenci opravljali teoretični del izpita.

POTREBŠČINE: peresnica, barvice, lepilo v stiku, rabljen zvezek A4-format, ki ima vsaj 20 uporabnih listov.

                                                                                                                                     Anita Šen, mentorica