V okviru Erasmus+ projekta je naša šola skupaj s partnerskima šolama Grinsdkolan iz Švedske in Osnovno šolo Miroslava Vilharja pripravila spletni izobraževalni dogodek za učitelje.

V prvem delu, 5. februarja 2021, bosta glavna govorca dr. Leonida Zalokar, ravnateljica Strokovnega centra Planina, ki bo podelila svoja strokovna dognanja in metode za uspešno delo z otroki in mladostniki z vedenjskimi, čustvenimi in osebnostnimi motnjami v razvoju, in Albin Falkmer, direktor za stike z javnostjo v švedskem podjetju Samhall, ki izjemno uspešno zaposluje osebe s posebnimi potrebami in hkrati zelo dobro posluje.

Drugi del konference bo sledil v zadnjih dneh marca, ko bo poudarek na usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v različnih šolskih sistemih in na primerih dobre prakse.

Nadejamo se veliko koristnih znanj za še uspešnejše delo z otroki s posebnimi potrebami.