V sklopu Erasmus+ projekta Inclusive learning with high expectations smo z namenom usposabljanja učiteljev na področju dela z otroki s posebnimi potrebami pripravili večdnevno spletno konferenco, ki nadomešča sicer načrtovano mednarodno izmenjavo učiteljev s Švedsko.

V prvem delu, ki je potekal 5. februarja 2021, so nas uvodoma nagovorili ravnatelji in predstavniki sodelujočih šol – ravnateljica naše šole, ravnateljica in ravnatelj švedske redne in posebne šole Grindskolan, v imenu ravnateljice koordinatorka projekta na Osnovni šoli Miroslava Vilharja iz Postojne, glavni koordinator s Švedske, pozdravil pa nas je tudi župan Občine Cerknica, gospod Marko Rupar, in nam zaželel uspešno sodelovanje. V strokovnem delu konference smo najprej prisluhnili predavanju dr. Leonide Zalokar, ravnateljice Svetovalnega centra Planina, ki je predstavila obravnavo otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji in metode dela z otroki ter mladostniki z vedenjskimi, čustvenimi in osebnostnimi motnjami. Slišali smo lahko njeno strokovno mnenje, da v primerih težjih motenj inkluzija v redne šole ni ustrezna rešitev, saj potrebujejo takšni otroci in mladostniki posebno, njim prilagojeno obravnavo. Sledilo je predavanje Albina Falkmerja, direktorja za stike z javnostmi v švedskem podjetju Samhall, o vključevanju oseb s posebnimi potrebami na reden trg dela. Primanjkljaji niso ovira, ampak so pomembne le specifične spretnosti in sposobnosti oseb za uspešno opravljanje določene redne službe, kar je dober zgled inkluzije v praksi in vzpodbuda tudi za delo z učenci.

Drugi del izobraževalne konference bo potekal konec marca, ko se bodo v treh zaporednih dneh odvijale delavnice, na katerih bodo učitelji sodelujočih šol primerjali slovenski in švedski šolski sistem, usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter delili primere dobre prakse – metode in oblike dela, ki lahko pripomorejo k večji vključenosti otrok s posebnimi potrebami, odpravljanju primanjkljajev na specifičnih področjih, ali kot popestritev pouka in dvig učne motivacije ter uspešnosti vseh učencev.