Zavod RS za šolstvo je v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju v znanju za slovenščino za Cankarjevo priznanje je razpisal v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje z naslovom: SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE

Zaradi pandemije COVID so tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje skladno s 57. členom Pravilnika o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje prilagodili, in sicer tako, da se ga bo izvedlo na dveh ravneh, tj. šolski in državni ravni.

Spremenjeni datumi tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje v šolskem letu 2020/2021 so:

šolsko tekmovanje: torek, 13. 4. 2021;
državno tekmovanje: sobota, 22. 5. 2021;
MEHURČKI – šolsko tekmovanje (1.–3. razred): torek,13. 4. 2021.