Spoštovani starši, dragi učenci in učenke.

Podajamo nekaj informacij v zvezi s poukom v naslednjem tednu:

  • Pouk obveznih in izbirnih predmetov bo potekal enako kot v preteklem tednu, enako velja za jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Vaje pevskih zborov se ne izvajajo.
  • Do nadaljnjega bomo obdržali popoldanski avtobusni prevoz ob 13.10 in 14.00, ko se izkazuje največja potreba po prevozu, hkrati pa s tem preprečimo preveliko gnečo na šoli in združevanje učencev iz več različnih oddelkov.
    Učenci vozači, ki imajo 7. šolsko uro pouk izbirnega predmeta, posledično nimajo možnosti avtobusnega prevoza ob 15.00. Priporočamo, da – če je mogoče – sami poskrbite za prevoz otrok oz. da otroci, ki ne živijo predaleč, odhajajo domov peš. Če to ni izvedljivo, bo otrok v dogovoru z učiteljem odšel domov z avtobusom po 6. šolski uri.
    Tudi v priporočilih NIJZ je zapisano, naj učenci v tem času v največji možni meri prihajajo v šolo peš ali s kolesom (kdor ima kolesarski izpit) oz. z individualnim prevozom. S tem se izognemo preveliki gneči na avtobusu in večji možnosti prenosa okužb.
  • Starše prosimo za sprotno prijavo in odjavo otrok na šolsko prehrano. V preteklih tednih smo imeli veliko število neprevzetih kosil, posledično veliko zavržene hrane in večje stroške Biotere. Dogovorite se s svojimi otroki glede prehrane, da ne boste po nepotrebnem plačevali šolske prehrane.

V skladu z zadnjo Okrožnico MIZŠ je s ponedeljkom, 8. 3. 2021, za učence 6.–9. razreda nošenje mask obvezno ves čas pouka, tudi v matičnih učilnicah.

Lep pozdrav.
Vodstvo šole