Danes, 22. 3. 2021, smo obeležili svetovni dan Voda. Učenci izbirnega predmeta Poskusi v kemiji so izvedli kemijsko analizo vodovodnih voda iz Rakeka in Planine, ustekleničenih voda, kot so Radenska, Costella, Mercator, Dana, Jana in Zala ter vodo iz reke Unice. Ugotovili smo, da vse vode vsebujejo nitratne(V) in fosfatne(V) ione, vendar njihova količina ne presega mejnih dopustnih vrednosti. Učenci izbirnega predmeta Kemija v življenju pa so pripravili dva postopka čiščenja odpadnih voda in oblikovali plakat, na katerem je tudi popisni list kemijske analize zgoraj omenjenih voda.

Anita Šen