Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Delo šol, ki smo vključene v mrežo ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Učiti se bivati!
  • Učiti se živeti skupaj!

Na naši šoli Unesco vrednote prepletamo na vseh nivojih in oblikah izobraževanja ter sledimo smernicam ASPnet z izvedbo lastnih projektov, z vključevanjem in sodelovanjem v nacionalnih projektih drugih slovenskih in tujih šol ter z obeleževanjem mednarodnih dni.

Koordinatorica Unesco šole bo v šolskem letu 2021/2022 Marina Klačinski (marina.klacinski@guest.arnes.si).

V šolskem letu 2020/21 vodimo en potrjen Unesco projekt, ki ga bomo podprli in osmislili tudi v okviru projekta OBJEM (spodbujanje bralne pismenosti in razvoj slovenščine). Na ta način bo imelo možnost sodelovanja večje število učencev.

Ime projekta Vodja
Vzgajamo zelišča – zeliščni pripravki
(nacionalni projekt)
 Liljana Intihar

Sodelovali bomo z drugimi Unesco šolami po Sloveniji in se vključili v njihove projekte:

Ime projekta Vodja na šoli
 

Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija

(nacionalni projekt Gimnazije Škofja Loka)

Petra Dekleva
 

Menjaj branje in sanje

(nacionalni projekt Gimnazije Ledina)

 

Tjaša Prudič, Silvestra Kotar, Maruša Nared

 

Kam z odpadnim materialom?

(nacionalni projekt OŠ Franca Rozmana – Staneta)

 

Petra Mikše

 

Mlade oči v pesmih pomladi

(nacionalni projekt Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo)

 

Tjaša Prudič, Silvestra Kotar, Maruša Nared

 

Obudimo pisanje pisem

(Nacionalni projekt OŠ Zreče)

 

Marina Klačinski

 

Kapljice življenja – voda

(Nacionalni projekt Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec)

Anita Šen

 

Obeležili bomo naslednje svetovne dneve:

11. september Svetovni dan prve pomoči aktiv OPB
26. september Evropski dan jezikov U. Drobnič
5. oktober Svetovni dan učiteljev mag. A. Knez, U. Lužar
10. oktober Svetovni dan otroka aktiv OPB
oktober Mesec šolskih knjižnic L. Sterle
16. oktober Svetovni dan hrane M. Opeka
1. december Svetovni dan boja proti aidsu I. Peteh Kranjc
3. december Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami aktiv ŠPO
21. februar Mednarodni dan maternega jezika aktiv SLJ
8. marec Mednarodni dan žena E. Samida
21. marec Svetovni dan poezije aktiv SLJ
22. marec Svetovni dan voda A. Šen
15. april Svetovni dan mladih prostovoljcev J. Bombač
23. april Svetovni dan knjige in avtorskih pravic L. Sterle
3. maj Svetovni dan svobode tiska L. Sterle
31. maj Mednarodni dan športa za razvoj in mir aktiv ŠPO

 

Koordinator: Marina Klačinski