Spoštovani starši,

od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi trikrat tedensko (ob ponedeljkih, sredah in petkih) v prostorih šole. Učenci se bodo testirali sami ob prisotnosti učitelja.

Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo. Prosimo vas, da se z otrokom pogovorite o tem, zakaj je samotestiranje potrebno in kako se izvaja. Pomembno je, da se otrok ob vašem vodenju oz. nadzoru vsaj enkrat samotestira že doma.

Za učence osnovne šole starši oz. drugi zakoniti zastopniki oz. skrbniki podate predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za sa­motestiranje. Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, nas prosim o tem obvestite, saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati.
Izjavo glede samotestiranja, prebolevnosti oz. cepljenja vrnite razredničarki do torka, 16. 11. 2021 – preko otroka ali skenirano/fotografirano po elektronski pošti. V kolikor je nimate možnosti natisniti, jo izpolnite v wordovem dokumentu in pošljite razredničarki preko e-pošte.

Učenci, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne bodo izva­jali, se bodo izobraževali na daljavo. Zaradi trenutne kadrovske situacije in sprememb glede organizacije pouka in drugih dejavnosti na šoli ne bo v taki obliki, kot so ga bili učenci vajeni v času šole na daljavo oz. ko je celoten razred v karanteni. Navodila oz. smernice za samostojno delo bodo objavljene v tabeli na spletni strani šole (podzavihek Delo na daljavo).

V zadnjih navodilih z MIZŠ je izpostavljena tudi izjema pri nošenju zaščitnih mask v učilnicah: Za otroke z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr.: rak, cistična fibroza) NIJZ priporoča uporabo mask po posvetovanju z otrokovim zdravnikom.
Posebna presoja je potrebna pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja). Take primere naj obravnava zdravnik, šoli pa predloži ustrezno mnenje. V tem primeru bomo otroku zagotovili sodelovanje pri pouku ob zadostni medosebni razdalji z drugimi učenci.

Šola je prostor, kjer se srečuje večje število otrok, zato tako šola kot tudi starši nosimo veliko odgovornost, saj smo s svojimi ravnanji dejavnik, ki lahko olajša ali pa ovira širjenje nalezljive bolezni.

Strokovni delavci naše šole se od pričetka epidemije trudimo, da ukrepe izvajamo na način, ki je spoštljiv in neguje dostojanstvo slehernega posameznika.

Prijazen pozdrav, mag. Anita Knez