Spoštovani starši.

V primeru, da šola napoti oddelek vašega otroka (velja za 1.-5. razred) na šolanje na daljavo in zaradi varstva ostajate doma, postopate na naslednji način:

  • starši, katerih otroci so bili prepoznani kot visoko rizični stik in posledično napoteni v karanteno, izpolnite izjavo in pridobite potrdilo o karanteni na domu na portalu e-Uprava (Vloga pridobitev potrdila o karanteni na domu). S tem potrdilom uveljavljate pri delodajalcu nadomestilo za odsotnost z dela zaradi obstoja višje sile (varstvo otroka).
  • starši, katerih otroci so bili v času visoko rizičnega stika z okuženo osebo odsotni od pouka oz. niso prepoznani kot visoko rizični stik in jim karantena posledično ne pripada, izpolnite Izjavo delavca o obstoju osebnih okoliščin ter pri delodajalcu uveljavljate nadomestilo odsotnosti z dela zaradi višje sile (varstvo otroka). V primeru, da potrebujete uradno potrdilo o napotitvi oddelka/otroka na šolanje na daljavo, pridobite to potrdilo v tajništvu šole. Vašo pisno vlogo pošljite na e-naslov os.rakek@guest.arnes.si.

Ostanite zdravi.