Tudi naša šola je vključena v vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se ga izvaja od leta 2011 kot eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane.

Tudi letos bomo na tretji petek v novembru, 19. 11.  2021, obeležili Dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk.

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk poteka s sloganom »Zajtrk s sadjem – super dan!«

Zakaj je zajtrk tako pomemben?

Po jutru se dan pozna. Le kdo ne pozna tega pregovora? Ta in še kar nekaj pregovorov je znanih na temo zajtrk, kar kaže na to, da gre za enega res zelo pomembnih obrokov. Redno zajtrkovanje je del zdrave prehrane in je pomemben dejavnik zdravega življenjskega sloga.

Za uspešno delo v šoli je bistvenega pomena, da zajtrkujemo še pred začetkom prve šolske ure. Če zajtrka ne bi bilo, bi se učili s prazno glavo.

Jutri bodo učenci 1. šolsko uro pozajtrkovali črni kruh, med, maslo, mleko in jabolko. Vsa živila so bila pridelana v Sloveniji, za kar se moramo zahvaliti slovenskim kmetom, čebelarjem, sadjarjem  in drugim pridelovalcem, saj skrbijo, da imamo “super hrano”.

https://www.youtube.com/watch?v=kYnkoTg-z1M

https://www.youtube.com/watch?v=ZzqpAF0271k