V letošnjem letu smo kabinet računalništva preuredili v čisto nov prostor, ki ga imenujemo STUDIUM.
Veseli smo, da lahko otrokom ob zaznanih stiskah, potrebi po umiku, sprostitvi /…/ omogočimo odhod v studium, kjer so od 1. do 5. šolske ure na razpolago dežurni učitelji, ki učencu lahko v individualni situaciji pomagajo in jih vodijo k razrešitvi stiske, imajo čas zase in kjer lahko, umaknjeni od ostalih, prebrodijo manjše težave. Prostor bomo izkoristili tudi za prebiranje pravljic, delo v manjših skupinah in še kaj se bo lahko našlo.