V sklopu projektov Objem in Unesco bi radi izvedli dejavnost Menjaj branje in sanje – izmenjavo knjig, opremljenih z mislimi, željami.
Knjige nam namreč podarjajo tihi čas samo zase, stran od digitalne tehnologije, ko pa jo poklonimo sočloveku, tkemo medsebojne vezi čutenja, razumevanja, sodelovanja. Praznični čas je pravi za »tisto knjigo« – podarjeno s srčnostjo in obogateno z iskrenimi mislimi.


Znotraj razreda bi si tako v duhu prazničnega decembra, lepih želja, podarjanju pozornosti in iskrenih daril poklonili KNJIGO. Zato bi vsak doma, na domačih knjižnih policah pobrskal in se v dogovoru s starši odločil, katero knjigo bi bil pripravljen podariti naprej. Vanjo naj napiše kakšno misel, citat, svoje želje bodočemu bralcu … Nikakor ni namen, da bi knjigo kupili, ampak le, če je kakšna taka že doma. Če mogoče kdo nima knjige, ki bi jo bil pripravljen podariti, pa lahko nekdo drug prinese kakšno več.
Z mislimi opremljene knjige bi učenci torej prinesli svoji razredničarki, nakar bi si jih v petek, 24. 12., podarili – vsak bi izmed prinesenih knjig v razredu dobil eno naključno izbrano.

KNJIGA =
toplina bližine,
ustvarjalka skupne dvojine,
darilo, ki ne mine.
(Silvestra Kotar)