Vse življenje se učimo izražanja in uporabe različnih pojmov. Besede, ki te pojme označujejo, imajo mnogo odtenkov in čisto vsak ima pravico, da si jih razlaga po svoje. Kako jih v resnici razumemo? Jih znamo preprosto razložiti otrokom?

Kako vi razumete besedi SAMOSTOJNOST in ENOTNOST? Kaj vam pomeni eno ali drugo? Razumevanje besedišča in ustrezne rabe pojmov v novih situacijah sta dva izmed mnogih ciljev projekta OBJEM, zato je bila sodelavcem učiteljem na jutranjem sestanku zastavljena naloga, da s pomočjo aplikacije Padlet podelijo svoje razumevanje izbranih besed. S svojim razmišljanjem in pisanjem pa smo hkrati na svojevrsten način počastili prihajajoči državni praznik.

Vabimo vas, da si preberete zapise in ob tem še sami razmislite, kaj vam dan samostojnosti in enotnosti sploh pomeni.