Glede na epidemiološko situacijo v državi bosta informativna dneva 11. in 12. februarja 2022 potekala na daljavo.

Vse srednje šole in vsi dijaški domovi bodo svoje predstavitve šole oziroma izobraževalnih programov, ki jih izvajajo, in dijaškega doma izvedli na virtualni način oziroma s spletno predstavitvijo.

Informacije v zvezi s predstavitvijo srednjih šol najdete na spletnih straneh srednjih šol, MIZŠ pa je spletne strani srednjih šol in kakšne dodatne informacije o informativnih dnevih zbralo v tabeli na povezavi – https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Informativni-dnevi/Info-dnevi-2022/Spletni-naslovi-srednjih-sol-z-dodatnimi-informacijami-glede-izvedbe-informativnih-dni.xlsx

V tabeli lahko najdete tudi spletne strani in posebnosti informativnih dni v dijaških domovih – https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Informativni-dnevi/Info-dnevi-2022/Spletni-naslovi-dijaskih-domov-z-dodatnimi-informacijami-glede-izvedbe-informativnih-dni.xlsx