Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS je objavljen

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023, ki je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev.

Rok za oddajo vlog za dijake je 9. 9. 2022.

Več – https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-zoisovih-stipendij-za-solsko-oziroma-studijsko-leto-20222023