Na Osnovni šoli ”Jožeta Krajca Rakek” si življenja brez umetnosti ne znamo predstavljati, zato skozi celotno šolsko leto v šolski jedilnici in na ostalih oglasnih tablah po šoli razstavljamo likovne in druge izdelke učencev.

Tako smo se tudi letos pridružili projektu Teden umetnosti v šoli in vrtcu, ki je v letošnjem šolskem letu potekal med 23. in 29. majem 2022. Učenci so v tem tednu predvsem likovno ustvarjali, pa tudi aktivno raziskovali.

Učenci 2. razreda so v okviru dneva dejavnosti izdelovali ptičje hišice iz odpadnega materiala (kartona) in izdelke razstavili na hodniku pred učilnico. Učenci 5. razredov so v šoli v naravi s kredami na tla ustvarili slike v naravni velikosti, ob katerih so se tudi fotografirali. Učenci 8. razredov pa so tudi v letošnjem šolskem letu pri pouku državljanske in domovinske vzgoje ter etike raziskovali aktualne globalne probleme (problem pitne vode, krčenje gozdov, svetlobno onesnaževanje, onesnaževanje tal, onesnaževanje morja, rasizem, transfobija, homofobija, prenaseljenost, večanje razlik med bogatimi in revnimi, covid-19, gripa, vojna v Ukrajini) in svoja spoznanja o teh predstavili na plakatih, ki so jih razstavili na oglasni tabli pred učilnico.