Kakor je že v veljavi zadnja leta, so tudi v letošnjem šolskem letu učenci naše šole sodelovali na tujejezičnem recitalu z naslovom Jezik – kultura in tradicija. V ospredju je bila tematika “sadje in zelenjava”, saj je Generalna skupščina Združenih narodov leto 2021 razglasila za mednarodno leto sadja in zelenjave. Organizatorji so se mu poklonili z naslovom »Zatrkljalo jabolko meni je rudeče in prineslo meni je tri pehare sreče.« Učence naše šole so rdeča jabolka zamikala in pripravili so svoj prispevek v francoskem jeziku! Celotno prireditev si lahko ogledate na povezavi:https://www.youtube.com/watch?v=c5Pua4ikRA8