Novo šolsko  leto je okrog in zopet je čas za SIMBIOZO GIBA IN SIMBIOZO SKUPNOST.

Osnovno izhodišče projekta SIMBIOZA GIBA je ponuditi primerno telesno vadbo oziroma različne aktivnosti za vse generacije, od  9 mesecev do 100+ let, pri čemer je ključna značilnost organiziranih brezplačnih rekreativnih in športnih aktivnosti ta, da temeljijo na medgeneracijskem sodelovanju in druženju ter prostovoljstvu.

Cilj projekta je ozavestiti ljudi o zdravem načinu življenja posameznika ter skozi spoznavanje in brezplačno udeležbo na različnih vadbah in športnih aktivnostih omogočiti medgeneracijsko sodelovanje, druženje in ustvarjanje. KDAJ? V mesecu maju.

Aktivnosti projekta SIMBIOZA SKUPNOST pa bodo potekale celo šolsko leto, od septembra 2022 do junija 2023. Aktivnosti bodo povezane s športom, kulturo, učenjem ročnih spretnosti, spoznavanju novih ljudi ter dobrodelnimi deli.
Tako bomo pošiljali nasmehe, ustvarjali, pisali pisma,  zbirali kilometre ter še mnogo drugega.
CILJ projekta je vzpostaviti aktivno mrežo proaktivnih organizacij po Sloveniji in tujini, ki spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje, vseživljenjsko učenje in prostovoljstvo v lokalnem okolju. Koordinatorka simbioze bo v letošnjem letu učiteljica Špela Zalar.