Jutri gostimo Društvo za boljši svet, ki se nam bo predstavilo z dvema gledališkima predstavama, ki na šaljiv, umetniški in malo drugačen način spodbujata solidarnost, prijateljstvo, pravičnost, čut za sočloveka in prostovoljstvo.

Učenci od 1.–4. razreda si bodo ogledali predstavo BODI MOJ PRIJATELJ.
Opis:
Volkec Franček zelo rad hodi v šolo. Tam se igra s svojimi prijatelji, vendar ne ve, da moraš biti do njih prijazen, če jih želiš obdržati. Tako jim ves čas nagaja, jemlje njihove najljubše igrače, uniči njihove risbe ter zvezke in še kaj. Užaljeni prijatelji se nočejo več igrati z njim in tako volkec Franček na svoj veliki dan – rojstni dan, ostane sam s svojo čokoladno torto. Začuden, da na praznovanje ni prišel noben prijatelj, prosi za pomoč in nasvet teto sovo. Sova ga poduči, kakšen mora biti do drugih otrok, če želi, da bodo njegovi prijatelji. Sedaj Frančka čaka težka naloga – opravičiti se mora svojim prijateljem. Otroci – gledalci mu pri tem pomagajo in skupaj uspemo Frančka spremeniti v prijaznega in priljubljenega prijatelja otrok. Igra je polna smešnih situacij in zanimivih razpletov, otroke pa uči o pomenu prijateljstva.

Učenci od 5.–9. razreda pa si bodo ogledali predstavo SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!
Opis: Družba in moderna dogajanja v njej imajo izjemno močan vpliv na življenje posameznika in družin, še posebej močno pa vpliva na oblikovanje, obnašanje, čustvovanje in razmišljanje otrok in mladostnikov. Zaradi sodobnega načina življenja in razmišljanja imajo mlajše generacije vse manj stika s starejšimi generacijami. Posledično različne generacije težko razumejo druga drugo in ne poznajo mnogih možnosti za medsebojno sodelovanje in pomoč. Posebnost te predstave je, da nudi rešitev za soustvarjanje boljše družbe prihodnosti v oblikah medsebojnega sodelovanja, povezovanja in solidarnosti.

Stroški predstave bodo okoli 2,5 € na učenca.