V Sloveniji je 31. oktober dan reformacije, od leta 1992 slovenski državni praznik, posvečen kulturi. Praznik in dela prost dan je namenjen spominu na versko, politično in kulturno gibanje v 16. stoletju, ki je obrodilo prvo tiskano knjigo v slovenskem jeziku. Izdal jo je Primož Trubar, ki velja za začetnika slovenščine in zato smo teden dni pred praznikom v 5. a obeležili spomin nanj in spoznavali razvoj našega jezika.