V petek, 18. novembra 2022, bomo izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk. Istega dne obeležujemo tudi dan slovenske hrane.

Tudi letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk naj za otroke postane poseben praznik. Osrednja tema, ki jo bomo tokrat posebej izpostavili, je mleko in mlečni izdelki. K temu spodbujamo tudi z letošnjim sloganom: »Zajtrk z mlekom – super dan!«

Namen projekta je učence izobraževati in ozaveščati o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad ter o prednostih uživanja lokalno pridelanih živil slovenskega izvora. Poudarek je tudi na pomenu mleka za kmetijsko pridelavo in o pomenu čim večje samooskrbe s kmetijskimi pridelki.

Zajtrk je za učence zastonj, saj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi letos zagotavlja finančna sredstva za izvedbo zajtrka. Nadomestilo za posamezni zajtrk je letos 0,72 € na otroka.

Vsa živila so pridelana v Sloveniji, med pa nam vsako leto poklonijo domači čebelarji, za kar smo jim izredno hvaležni.

Učencem bomo 1. šolsko uro postregli zajtrk s črnim kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolkom, potem pa bo pouk potekal naprej po urniku, razen v oddelkih, ki imajo napovedan dan dejavnosti: 1. a, 1. b, 1. c, 2. b. Za učence 1. a, 1. b, 2. a in 3. a bo 2. uro potekala predstavitev Čebele.
6. a bo imel delni tehnični dan 2. in 3. uro, 6. b pa 4. in 5. uro, preostale ure pa bo potekal pouk po urniku. Drugi del tehničnega dne za 6. razreda bo izveden v drugem terminu.