V prostorih Zavoda za zaposlovanje, na OŠ Ljubljana, Parmova ul. 32, bodo v času od 30. 1. do 3. 2. 2023 v sodelovanju z Združenjem DrogArt pilotno izvedli projekt »Soba Pobega«.

Soba pobega je namenjena otrokom in mladostnikom, ki se nahajajo pred izbiro nadaljnjega izobraževanja ali poklica s poudarkom na značilnostih tehničnih poklicev, kjer so potrebe na trgu dela v porastu. Zavod želi na ta način šolajoči mladini na drugačen in zanimiv način približati t. i. področje »STEM« ter jim omogočiti, da raziščejo svoje talente za poklice s teh področij. Teme sobe pobega bodo izzivi s področja naravoslovja, tehnike, inženirstva in matematike.

Letak_A6_Stem_ZRSZ-1cmyk2