V sredo, 31. maja, smo z učenci sedmih razredov v okviru obravnave verstev pri predmetu Državljanska in domovinska kultura ter etika obiskali tri svete prostore svetovnih religij: katoliške stolnice, pravoslavne cerkve ter džamije, kjer smo preko opazovanja svetih prostorov, religijskih simbolov ter religijske pripovedi kot religiologi (znanstveniki, ki preučujejo religije) raziskovali njihove osnovne značilnosti ter tako določali podobe o bogu, ki jih imamo ljudje različnih dob in družb.