Na spletni strani javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS je objavljen JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024.

Javni razpis je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Rok za oddajo vlog je za dijake 8. september 2023 in za študente 9. oktober 2023.

Spletna stran – https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-zoisovih-stipendij-za-solsko-oziroma-studijsko-leto-20232024