Drage učenke in učenci! 

V petek, 1. septembra 2023, je prvi šolski dan. Veselimo se vašega prihoda v šolo. Kako bo dan potekal, si preberite spodaj. 

UČENCI 1. RAZREDA NA MATIČNI ŠOLI

Učenci 1. razreda se skupaj s starši zberete ob 10.45 pred vhodom v novo športno dvorano, kjer vas bosta pričakali vaši učiteljici.  

Prireditev ob vstopu v šolo se začne ob 11-ih. Slavnostno vas bosta sprejela ravnateljica in župan Občine Cerknica, pozdravili pa vas bodo tudi naši tretješolci in animatorji Radia1. Nato se boste učenci odpravili v matični razred, starši pa bodo prišli po vas ob 13.00S seboj imejte prazno šolsko torbo, peresnico in šolske copate. 

UČENCI 2.–5. RAZREDA NA MATIČNI ŠOLI

Zberete se pred vhodom v 1. triado, kjer vas bodo pričakale razredničarke, ob 8.20 pa vas bo pozdravila ravnateljica.  

Učenci 2. razreda – s seboj imejte prazno šolsko torbo, peresnico in copate. 

Učenci 3.–5. razreda – s seboj imejte vse šolske potrebščine in copate. 

UČENCI 6.–9. RAZREDA NA MATIČNI ŠOLI

Ob 8.20 se zberete se pred glavnih vhodom, kjer vas bodo pričakale razredničarke. V garderobe še ne vstopate, saj boste ključke garderobnih omaric prevzeli pozneje. Pozdravila vas bo tudi ravnateljica. 

Do malice potekajo ure oddelčne skupnost v matičnih učilnicah, od 3. do 5. ure pa pouk po urniku. Urnik bo objavljen v obvestilu. S seboj imejte potrebščine za predmete po urniku, beležko, mapo za dokumente, copate in ključke za kosilo.  

UČENCI 1. RAZREDA PŠ UNEC

Učenci 1. razreda podružnične šole Unec se skupaj s starši zberete ob 11.45 pred vhodom v šolo, kjer vas bosta pričakali vaši učiteljici. Slavnostno vas bosta sprejela ravnateljica in župan Občine Cerknica, pozdravili pa vas bodo tudi drugošolci in animatorji Radia1. Po sprejemu boste učenci z učiteljicama odšli v svojo učilnico. Starši bodo prišli po vas ob 13.30. S seboj imejte šolsko torbo z zvezki, peresnico in šolske copate. 

UČENCI 2. in 3. RAZREDA PŠ UNEC

Ob 8.20 se učenci podružnične šole Unec zberete pred šolo, kjer vas bosta pričakali vaši razredničarki. Pouk se na 1. šolski dan zaključi ob 12.40. S seboj imejte vse šolske potrebščine. 

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE  

Na prvi šolski dan bo potekalo jutranje varstvo in podaljšano bivanje.  

PREHRANA 

Na ta dan boste imeli učenci na voljo šolsko malico in kosilo. Na malico in kosilo ste prijavljeni vsi tisti učenci, ki ste v mesecu juniju to označili v Pogodbi za prehrano. Starše naprošamo, da na šolski spletni strani preverijo prijavo svojega otroka na šolsko prehrano in ga po potrebi prijavijo/odjavijo (urejanje bo omogočeno v četrtek, 31. 8. 2023; prvošolci so že ustrezno urejeni, prijave bodo lahko urejali po prejemu kode). V primeru težav pokličite v tajništvo šole. 

AVTOBUSNI PREVOZ 

Na prvi šolski dan bosta izjemoma organizirana dva avtobusna prevoza po 5. šolski uri, in sicer ob 13.10 in 13.20 izpred matične šole. Avtobusnega prevoza ob 15.00 ne bo.  

Med šolskim letom bo šolski avtobus zjutraj vozil po ustaljenem urniku, po pouku pa ob 14.00 in ob 15.00 izpred matične šole.