Učenci 6.–9. razreda boste imeli po malici pouk po urniku:

Razred 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B
Šolska  ura
3. MAT (C2) TJA (D5) TJA (D3) NAR (C6) LUM (C5) GUM (B4) KEM (C4) SLJ (D4)
4. NAR (C4) MAT (C2) MAT (C6) ZGO (D3) LUM (C5) GUM (B4) ZGO (D4) TJA (D5)
5. TJA (D5) GOS (D4) ZGO (D2) TJA (D3) GUM (B4) FIZ (C2) BIO (C5) KEM (C4)