Objavljamo Vodnik z zbranimi pomembnimi informacijami iz letnega delovnega načrta za učence in starše za to šolsko leto kot so dnevi dejavnosti, prireditve, tekmovanja, ponujene interesne dejavnosti, ipd. ter Hišni red in Pravila šolskega reda.

Vodnik za leto 2023/24