Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Delo šol, ki smo vključene v mrežo ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Učiti se bivati!
  • Učiti se živeti skupaj!

Na naši šoli Unesco vrednote prepletamo na vseh nivojih in oblikah izobraževanja ter sledimo smernicam ASPnet z izvedbo lastnih projektov, z vključevanjem in sodelovanjem v nacionalnih projektih drugih slovenskih in tujih šol ter z obeleževanjem mednarodnih dni.

Koordinatorica Unesco šole v šolskem letu 2023/2024 ostaja Marina Klačinski (marina.klacinski@osrakek.si).

V šolskem letu 2023/24 vodimo en potrjen Unesco projekt:

Ime projekta Vodja
Vzgajamo zelišča ˝V starem iščem novo˝: Sodobna uporaba zelišč

(nacionalni projekt)

 Neža Zakrajšek

 

Sodelovali bomo z drugimi Unesco šolami po Sloveniji in se vključili v njihove projekte:

Ime projekta Vodja na šoli
Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik

(nacionalni projekt Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič)

Tjaša Prudič
 Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija

(nacionalni projekt Gimnazije Škofja Loka)

Petra Dekleva

Anja Šircelj Istenič

Edina Samida

Menjaj branje in sanje

(nacionalni projekt Gimnazije Ledina)

Marina Klačinski

Neža Zakrajšek

Meta Bobek

Kam z odpadnim materialom?

(nacionalni projekt Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta)

Petra Mikše
Mlade oči v pesmih pomladi

(nacionalni projekt Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo)

Silvestra Kotar

Maruša Nared

 

Obeležili bomo naslednje svetovne dneve:

26. september Evropski dan jezikov Petra Dekleva
5. oktober Svetovni dan učiteljev mag. Anita Knez
10. oktober Svetovni dan duševnega zdravja Edina Samida
10. oktober Svetovni dan otroka aktiv OPB, aktiv 1. triade
oktober Mesec šolskih knjižnic Lea Sterle
16. oktober Svetovni dan hrane Marija Opeka
20. november Svetovni dan otrokovih pravic aktiv DSP
3. december Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami aktiv ŠPO
27. januar Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta Tjaša Prudič, Petra Dekleva, Silvestra Kotar
21. februar Mednarodni dan maternega jezika Silvestra Kotar, Maruša Nared
28. februar Mednarodni dan redkih bolezni Alenka Dolinar
8. marec Mednarodni dan žena mag. Anita Knez
21. marec Svetovni dan poezije Silvestra Kotar, Maruša Nared
21. marec Svetovni dan Downovega sindroma Marina Klačinski
22. marec Svetovni dan voda Anita Šen, aktiv 1. triade
2. april Svetovni dan zavedanja o avtizmu Marina Klačinski
15. april Svetovni dan mladih prostovoljcev Špela Zalar
22. april Svetovni dan Zemlje Marina Klačinski, PŠ Unec, učitelji OPB, matična šola
23. april Svetovni dan knjige in avtorskih pravic Lea Sterle
5. maj Svetovni dan smeha Edina Samida
31. maj Mednarodni dan športa za razvoj in mir aktiv ŠPO

 

Šolska koordinatorica: Marina Klačinski

Namestnica šolske koordinatorice: Neža Zakrajšek