Dragi starši in učenci!

Danes smo se udeležili Cvetličnega sejma na Rakeku z domačim pecivom, ki ste ga skupaj spekli za namen finančne podpore našemu mednarodnemu projektu! Na sejmu nas je veliko število obiskovalcev velikodušno podprlo in z veseljem sporočam, da smo vse uspeli razdati v zameno za prostovoljni prispevek! Hvala Turističnemu društvu Rakek za gostoljublje. Hvala tudi vsem obiskovalcem, ki ste nas podprli!

Petra Dekleva, vodja projekta izmenjave