V sredo, 8. novembra 2023, na šoli gostimo Društvo za boljši svet, ki bo za učence od 1. do 5. razreda odigralo predstavo Drugačna veverička in njeni prijatelji – spoštovanje različnosti.

Nekaj o predstavi:
DRUGAČNA VEVERIČKA IN NJENI PRIJATELJI – spoštovanje različnosti 
Narava ima številne obraze, za lepoto katerih je potrebno razviti oster pogled. Zgodba je idealna za zgodnji uvid otroka v različnosti oblik življenja. Današnji svet zelo pogosto trpi od nerazumevanja drugačnosti, na katere vse prepogosto reagiramo s posmehom, nerazumevanjem in nestrpnostjo. Skozi zgodbo se pri mladem gledalcu odpira socialni čut za pomoč šibkejšim.

Stroški predstave (okvirno 2 € na učenca in potni stroški) bodo obračunani pri mesečni položnici.