V letošnjem šolskem letu smo iz šolskega sklada Rakec že prispevali sredstva za nekatere dejavnosti, ki bogatijo naš učni proces.

Nakup inštrumentov za šolski ansambel
V septembru 2023 je pod mentorstvom učiteljice Tanje Avsec spet zaživel šolski ansambel. Ta je odlična spodbuda tudi za učence, ki niso nikoli hodili v glasbeno šolo ali igrali na inštrumente. Člani šolskega ansambla si želijo spoznavati popularne zvrsti glasbe in nastopati na šolskih ter izvenšolskih prireditvah. S sredstvi sklada smo omogočili nakup ritem kitare, solo kitare, bas kitare, cajona ter treh ojačevalcev in kablov.

Prevoz na regijsko tekmovanje iz logike
Iz šolskega sklada smo delo krili stroške prevoza dveh učencev na regijsko tekmovanje iz logike, ki je potekalo v soboto, 21. 10. 2023, v Brezovici pri Ljubljani.

Nastop na tujejezičnem recitalu Jezik – kultura in tradicija v Škofji Loki
V petek, 10. 11. 2023, se je 32 pevk OPZ in MPZ Okarina pod mentorstvom učiteljice Tanje Avsec udeležilo tujejezičnega recitala Jezik – kultura in tradicija na Gimnaziji Škofja Loka. Gre za projekt, ki poteka pod okriljem Unesca. Generalna skupščina OZN je letošnje leto razglasila za mednarodno leto prosa. Naša pevska zbora sta zato svoji glasbeni točki predstavila pod naslovom »Od korejskega zrna do slovenskega mlina«, saj sta nastopila s korejsko pesmijo o pšeničnem zrnu ter slovensko Ob bistrem potočku je mlin. Iz šolskega sklada smo financirali avtobusni prevoz na dogodek.

Posnetek njihovega nastopa: https://www.youtube.com/watch?v=5tEmGiL9tRM