Na spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ lahko preverite stanje prijav na dan 2. 4. 2024 (zadnji datum oddaje prijavnice za vpis v srednjo šolo).
Učenci lahko za vsak program vidite, koliko je prostih mest in koliko je prijavljenih kandidatov.

Na naslovu Stanje prijav na današnji dan lahko dnevno spremljate spremembe ob morebitnih prenosih prijav.

Nekatere šole so na spletnih straneh objavile bolj podrobno stanje vpisa. Informacije lahko pridobite tudi pri svetovalnih delavcih srednjih šol.

Če je vpisanih več, kot je prostih mest, se predvideva omejitev vpisa.

Kandidati imate možnost, da do 23. aprila 2024 svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov morda prenesete v drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo.
Postopek prenosa prijav bo potekal elektronsko, in sicer kandidati v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca oziroma na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen, posredujejo skenirano/fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

SEZNAM SVETOVALNIH DELAVCEV
IZJAVA O PRENOSU PRIJAVNICE