V tem in naslednjem tednu bo za učence 6. in 9. razreda potekalo nacionalno preverjanje znanja (NPZ).

Koledar NPZ:

  • torek, 7. 5. 2024: slovenščina
  • četrtek, 9. 5. 2024: matematika
  • ponedeljek, 13. 5. 2024: tretji predmet – angleščina

Učenci pridejo v šolo kot običajno in se zberejo v jedilnici. Predur na dni, ko se izvaja NPZ, za učence 6. in 9. razreda ni.

Na oglasnih deskah bo objavljen razpored po učilnicah. Ob 8.15 bodo učenci v spremstvu nadzornih učiteljev odšli v razrede in se posedli upoštevajoč predviden sedežni red ter sledili navodilom nadzornih učiteljev.

Redni čas pisanja je od 8.30 do 9.30, učenci z odločbo imajo v skladu s prilagoditvami predviden podaljšan čas pisanja.

Po koncu pisanja NPZ bo odmor. Učenci bodo upoštevali navodila nadzornih učiteljev. Malica bo kot običajno, ob 9.55 v učilnici za 3. šolsko uro. Sledil bo pouk po urniku.