Pri pouku geografije učenci radi posegajo po projektnih nalogah, kot na primer izdelovanje maket. Aktivne oblike učenja učence spodbujajo k samostojnemu raziskovanju, ob tem krepijo kritično mišljenje in pridobivajo boljše razumevanje geografskih pojavov in procesov. Ob ustvarjalnih metodah dela razvijajo tudi ročne spretnosti in tehniško znanje. Učenci s svojim prispevkom učni proces pri geografiji obogatijo in spodbujajo radovednost in veselje do predmeta.

Nekaj modelov v fotografiji delimo z vami.

Mirjam Hribernik Benčina, učiteljica geografije