V petek, 28. junija 2024, je Javni sklad na spletni strani objavil Javni razpis objavil za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2024/2025 ter tudi vlogo za nadaljnje prejemanje le-te.

Novo šolsko/študijsko leto prinaša dijakom in študentom možnost sočasnega prejemanja Zoisove in državne štipendije.

Zoisova štipendija predstavlja pomembno spodbudo za dijake in študente, ki izkazujejo izjemne dosežke in ustvarjajo dodano vrednost na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2024/2025 je namenjen:
novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev in
– vlagateljem, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2024/2025 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja (npr. prehod iz srednje šole na fakulteto).

Zoisova štipendija se dodeli najuspešnejšim vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje (podrobneje so opredeljeni v razpisu) in sicer:
– izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek IN
– dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh.

Rok za oddajo vlog za dijake je ponedeljek, 9. september 2024, za študente pa četrtek, 10. oktober 2024.